Valodu kursi

 

Valodu zināšanas nekad nevar būt par daudz, jo to zināšana un apguve attīsta cilvēka prātu, viņa zināšanas ir ne tikai apgūtā valoda, jo līdz ar valodas apguvi cilvēks iepazīst valstu kultūru, kurās apgūstamā valoda tiek lietota. Pasaulē ir vairāki tūkstoši valodu, neviens vēl nav izpētījis, cik tieši, jo pat vienā pasaules valstī var tikt lietotas ļoti daudz valodas. To, kādu valodu cilvēks izvēlas apgūt, ietekmē tas, kur viņš dzīvo, kur plāno ceļot vai doties strādāt. Mūsdienās durvis uz citām pasaules valstīm ir ļoti plaši vaļā, nav vairs problēmu aizdoties uz citu pasaules nostūri. Vairs pat nav obligāti jāceļo, lai būtu vajadzība pēc citu valodu zināšanām – interneta vidē ir iespējams gan sazināties ar citu valstu iedzīvotājiem, gan arī veidot uzņēmējdarbību, kur ar angļu valodu vien nepietiek.

 

Kā tev liekas, kura valoda ir populārākā pasaules valoda? Noteikti daudziem šķiet, ka tā ir angļu valoda, tomēr izrādās, ka populārākā pasaules valoda ir mandarīnu ķīniešu valoda, kurā runā 14,4% no visiem pasaules iedzīvotājiem. Nenoliedzami ķīniešu valoda ir ļoti īpatnēja, un tās apgūšana prasīs diezgan daudz laika un pacietības. Nākamā ir spāņu valoda, kurā runā 6,15% pasaules iedzīvotāju. Pēc spāņu valodas seko angļu valoda, kuru šobrīd jau sāk pasniegt 1.klasē, pat atsevišķos bērnudārzos tas ir kā priekšmets vai ārpusstundu nodarbība, jo valodas apgūt vieglāk ir jau no pašas mazotnes. Valodu kursi ļauj iemācīties ne tikai jaunas valodas, bet arī atsvaidzināt esošās zināšanas, jo, nepielietojot valodu prasmes ikdienā, tās pamazām aizmirstas.

 

Valodu kursu apmeklēšanai var būt vairāki iemesli – lai sekmīgi veiktu darba pienākumus, ceļotu uz ārzemēm droši un pārliecināti, kā arī pieņemot jaunu izaicinājumu, kļūstot par tulku, kā arī vienkārši izglītojošs hobijs. Valodu apguve nav tikai vārdu iemācīšanās svešvalodā, tā ir arī konkrētās kultūras un valstu iepazīšana, jo pa īstam valodu var apgūt tikai tad, ja ir zināšanas arī par kultūru un dažādām niansēm, kas atsevišķos reģionos vai valstīs ar it kā vienu lietoto valodu ir atšķirīgas. Valodu kursi iedalās dažādos līmeņos, kas ir atkarīgi no tā, kādas ir esošās valodu zināšanas. Nevieni kursi nedos labumu, ja mēģināsi apgūt valodu pārāk strauji – tas ir jādara pakāpeniski, atbilstoši savam zināšanu līmenim. Dodies uz valodu kursiem, jo tie tev pavērs plašas iespējas, jo būs iespēja justies komfortabli, komunicējot ar citiem pasaules iedzīvotājiem.