Socionika

 

Socionika jeb Socionics ir samērā nesen radusies praktiskās psiholoģijas nozare, kas atklāj un pamato to, ka cilvēki ir dažādi – cilvēkus var sadalīt dažādos psiholoģiskajos tipos, kurus iepazīstot, ir iespējams labāk sastrādāties ar sev apkārt esošajiem cilvēkiem. Katrs no šiem izstrādātajiem cilvēku tipiem pasauli uztver atšķirīgi, kas nozīmē to, ka katru no šiem cilvēku tipiem var izprast un no tā gūt maksimālu atdevi. Pavisam kopumā ir 16 cilvēku tipi, kuri katrs atšķirīgi uztver, apmainās un apstrādā informāciju. Darba devējam vai komandu vadītājiem socionikas apgūšana palīdzēs izprast savus darbiniekus, piemeklējot tiem uzdevumus, ar kuriem tieši konkrētais tips vislabāk un veiksmīgāk tiks galā.

 

Socionikas apgūšana palīdz ne tikai iepazīt apkārtējos, bet sākotnēji jau pašam sevi – saprast un izvērtēt savas stiprās un vājās puses, kas ļaus izvēlēties piemērotāko profesiju, ar kuru nākotnē saistīt savu dzīvi, kā arī veidot attiecības ar apkārtējiem labākas un pilnvērtīgākas. Socionikas zināšanas daudziem cilvēkiem palīdz laulības dzīves līkločos, kā arī bērnu audzināšanā, jo tikai izprotot otra uzvedību, ir iespējams to saprast, piemeklējot pareizākus vārdus vai rīcību no savas puses. Socionikas kursi būs īpaši noderīgi tiem darba cilvēkiem, kuriem ikdiena ir saistīta ar cilvēkiem – klientu apkalpošana, pasniedzēji, apkalpojošā sfēra. Katram cilvēkam ir iespējams izvēlēties tam piemērotāko komunicēšanas veidu, lai no abpusējās saskarmes gūtu vislabāko rezultātu.

 

Nereti vislielākās problēmas rodas no nezināšanas – nav tik viegli saprast, ko pats vēlies, kur nu vēl to, ko vēlas citi. Bieži vien jaunieši nevar saprast, ko vēlas studēt pēc pamata izglītības iegūšanas, arī jau pieauguši darba ļaudis šaubās par savu izvēli, jo nav apmierināti ar savu pašreizējo nodarbošanos. Lai gan laiks iet, tomēr atklāsme par patiesajām vēlmēm līdz saprātam nenonāk, kas liedz justies apmierinātam ar savu dzīvi, liek justies nepilnīgam. Dažkārt ir kauns sūdzēties par savām sajūtām, jo gadās, ka kolēģim vai draugam identiskos apstākļos viss ir kārtībā. Tāpēc noteikti ir vērts celt savu pašapziņu un sakārtot savu iekšējo vidi un sajūtas, dodoties uz socionikas kursiem. Socionika ir arī kā viens no pieturpunktiem, ko apgūst dažādu nozaru apguvē, tostarp vadītāji un uzņēmēji, lai veiksmīgāk nokomplektētu darbinieku kolektīvu, kā arī labāk izzinātu un izprastu klientu vēlmes, lai rastu tām vislabāko risinājumu.