Personāla vadība

 

Vēlies saliedētu un tajā pašā laikā profesionālu darbinieku komandu? Lai arī cik labi un centīgi būtu darbinieki, nepieciešams kāds, kurš pievērsīs uzmanību katram no darbiniekiem, apzinās un novērtēs tā ieguldījumu uzņēmumā, izmantojot to prasmes vajadzīgajā virzienā. Noteikti ir vērts apdomāt iespēju piesaistīt profesionālu personāla vadības speciālistu, kurš ne tikai nodrošinās uzņēmumu ar ieinteresētu un veicamajiem darba pienākumiem atbilstošu komandu, bet arī rūpēsies par darbinieku apmierinātību, kolektīva saliedētību un atbilstošiem darba apstākļiem.

 

Katram darba devējam ir jāatceras tas, ka darbinieki nav bezjūtīgi kalpi vai noslogojami darba zirgi, tie ir cilvēki, pateicoties kuru ieguldījumam, uzņēmumam ir iespēja augt, attīstīties un pelnīt. Mazos darba kolektīvos darbinieki parūpējas viens par otru, priekšniekiem ir vieglāk katram pievērst uzmanību, tomēr lielos uzņēmumos ir nepieciešams kāds, kurš rūpējas par darbiniekiem gan emocionālā līmenī – saliedēšanas pasākumu organizēšana, problēmu uzklausīšana un risināšana, gan arī profesionālā līmenī – esošā ieguldījuma izvērtēšana, kvalifikācijas celšana, piemērotu darba apstākļu nodrošināšana. Personāla vadība nav tikai darbinieku pieņemšana un atlaišana, kā arī darba līgumu sagatavošana, tā ir arī darbinieku novērtēšana un motivēšana, apmācīšana un korporatīvā kultūra.

 

Personāla vadībai ir jāapvieno sevī divas lietas – psihologs un uzņēmuma pārstāvētas nozares profesionālis. Uzņēmuma darbiniekiem ir jābūt lepniem par pārstāvēto uzņēmumu, ar visu atdevi ir jāstrādā uzņēmuma labā, jo tikai šādi darbinieki palīdzēs sasniegt uzņēmuma vadības noteiktos mērķus. Darbiniekiem ir jābūt lojāliem un apmierinātiem, nodrošinātiem ar atbilstošiem darba apstākļiem un atbilstoši atalgotiem – gan ar ikmēneša algu, gan citiem netaustāmiem labumiem. Nereti uzņēmuma vadība ir noslogota, tiem nav laika iedziļināties uzņēmuma iekšējās problēmām, rūpēties par darbinieku labsajūtu, tāpēc nepieciešams ieviest personāla vadības speciālistu, ar kura palīdzību tiktu uzlabota uzņēmuma iekšējā vide. Personāla vadības mērķis ir nodrošināt uzņēmumu ar kvalificētiem un apmierinātiem darbiniekiem atbilstoši uzņēmuma mērķiem un iespējām.