Mārketings un pārdošana

 

Jebkurš uzņēmums, kurš nodarbojas ar preču pārdošanu vai pakalpojumu sniegšanu ir ieinteresēts gūt pēc iespējas lielāku labumu. Lai efektīvi pārdotu savu produkciju, nepieciešams līdz pašiem sīkumiem izzināt cilvēku vēlmes un vajadzības, kā rezultātā patērētājiem tiks sniegts tieši tāds produkts, ko tie vēlas. Mārketings ir informācijas vākšana un apkopošana, stratēģijas izstrādāšana, lai piedāvātu cilvēkiem tieši tādu produktu vai pakalpojumu, kas tiem ir nepieciešams. Mārketinga pamatā ir izpēte un eksperimenti, kas ļauj cilvēkiem pārdot to, kas tiem ir vajadzīgs. Ja uzņēmējs izdomās ražot kādu preci, pirms tam neveicot tirgus izpēti, viņu var sagaidīt liela vilšanās, ka rezultātā viņa piedāvājums nevienam nebūs saistošs.

 

Mārketings nav tikai tirgus izpēte – tā ir arī reklāma jebkurā veidā. Arī slikta reklāma ir reklāma, jo nereti sākotnēji šķietami reputāciju graujoši notikumi par kādu uzņēmumu var nospēlēt pretēji – iegūstot lielāku atpazīstamību un gūstot jaunus klientus. Mārketings ir tirgus iepazīstināšana ar piedāvāto produktu – tā reklamēšana, izmēģināšana, degustēšana, aprakstīšana un testēšana. Pārdot var jebko, visa pamatā ir pircēja iepazīstināšana ar produktu. Nereti cilvēki uzskata, ka mārketings ir pārdošana, tomēr mārketings ir starpposms starp uzņēmuma sākotnēji nospraustajiem mērķiem un klientu vajadzībām. Pārdošana ir nākamais solis aiz mārketinga. Sākotnēji ir jāizpēta tirgus, klientu vajadzības un iespējas, jāizstrādā tāds produkts vai pakalpojums, kas ir vajadzīgs, pēc tam ir jāveic klientu iepazīstināšana ar izstrādāto produktu, iegalvojot tiem, ka šis ir tieši tas, kas viņiem ir nepieciešams – tomēr ir jājūt robeža, lai klients nesāk just pretestību, domājot, ka mēģinat to apvārdot.

 

Mārketinga un pārdošanas prasmes ir regulāri jāattīsta, jo nepārtraukti tiek veikti dažādi pētījumi, izstrādātas dažādas stratēģijas, lai tieši konkrētais produkts un neviens cits tiktu nopirkts. Biznesa pasaule balstās uz peļņas gūšanu, kura pamatā ir savu piedāvāto preču pārdošana. Nepārtraukti tiek strādāts pie unikālu produktu izstrādes, piedāvājot klientiem iegādāties ko īpašu. Tomēr, lai pierādītu, ka tas viņiem ir nepieciešams, nākas cītīgi pastrādāt pie mārketinga un pārdošanas. Svarīgi ir neuzbāzties un nepārspīlēt ar slavēšanu, piedāvājumam ir jābūt pārdomātam un pamatotam citādi var gūt pretēju efektu – produkts netiks pirkts. Arī līdzīgu pakalpojumu sniedzējiem vai preču pārdevējiem ir jābūt radošiem, lai spētu izstrādātu tādu mārketinga stratēģiju, kas liks patērētājam pirkt tieši to un ne cita piedāvāto tāda paša tipa produktu.