Korporatīvās apmācības

 

Visās nozarēs nepārtraukti notiek kādas izmaiņas, vai arī rodas nepieciešamība pēc jaunu zināšanu apguves. Ir dažādu veidu kvalifikācijas celšanas kursi un apmācības, uz kurām regulāri tiek nosūtīti uzņēmuma darbinieki, lai tie būtu informēti par dažādām izmaiņām nozarē – likumdošanas izmaiņas, jauninājumu ieviešana un tehnoloģiskā attīstība. Atkarībā no tā, kurā nozarē strādā attiecīgais uzņēmums, nereti gadās tā, ka apmācīt ir nepieciešams ne tikai vienu darbinieku, bet komandu vai pat visus uzņēmuma darbiniekus. Tāpēc mācību centri rīko korporatīvās apmācības, kad tiek apmācīts lielāks skaits viena uzņēmuma darbinieku, kas ir ne tikai finansiāli izdevīgi, bet arī ļoti efektīvs veids, kā celt savu darbinieku profesionalitāti vienā piegājienā visam kolektīvam.

 

Korporatīvās apmācības neiekļauj sevī tikai pāris lekciju nolasīšanu visu apmācību apmeklētāju priekšā. Lai korporatīvās mācības būtu efektīvas, sākotnēji tiek veidota saskarsme ar uzņēmuma vadību, lai gūtu priekšstatu par esošo situāciju un vēlamo mērķi, lai saprastu, kāda līmeņa apmācības ir nepieciešamas. Nereti gadās tā, ka viena uzņēmuma darbiniekiem ir dažāda līmeņa zināšanas, tāpēc tiek rīkotas vairākas grupas, lai no mācībām būtu lielāks ieguvums, jo, nevar gūt augstākas zināšanas, ja ir pārāk zemas pamata zināšanas – posms iztrūkst, un neatbilstošas sagatavotības līmeņa zināšanu apguve nav efektīva. Korporatīvās apmācības tiek rīkotas gan mācību centra telpās, gan ir arī apmācības iespējas uzņēmuma telpās, kad pasniedzēji dodas pie klienta.

 

Nepietiek vien ar teorētisko zināšanu pasniegšanu, tāpēc apmācības tiek papildinātas ar praktiskiem piemēriem – darbu komandās, dažādu situāciju izspēle, kas korporatīvajās apmācībās ir ļoti efektīvi, jo kolēģi ir savstarpēji pazīstami, līdz ar ko nav jāpārvar mulsuma brīdis un kautrība, lai droši iesaistītos apmācībā. Šobrīd darba tirgus ir ļoti piesātināts un nepārtraukti mainīgs, ir jāspēj pielāgoties un sniegt klientiem ne tikai to, ko viņi vēlas, bet jāpiedāvā jauni un nebijuši risinājumi, lai noturētu esošos un piesaistītu jaunus klientus. Ja darbinieki tiek regulāri apmācīti, tas cels uzņēmuma panākumumus, jo nekas nespēs stāties pretim zinošiem un spēcīgiem darbiniekiem, it īpaši darbinieku komandai. Neviena reklāma nesasniegs vajadzīgo mērķi, ja reklāmas uztveršanai nesekos profesionāla sadarbība ar uzņēmuma pārstāvi. Korporatīvās apmācības cels kvalifikācijas līmeni, sniegs jaunas prasmes un iedvesmu, kas strādās uzņēmuma labā.