Komunikācija, saskarsme un psiholoģija

 

Lai cilvēku savstarpējā komunikācija noritētu veiksmīgi, nepieciešams izvairīties no ietekmējošiem faktoriem, kas var traucēt savstarpēji komunicējošām pusēm uztvert sākotnējo informāciju. Ja komunikācija tiek traucēta, bieži rodas pārpratumi un vēlamais rezultāts netiek sasniegts. Savstarpējā komunikācija notiek starp informācijas sniedzēju un informācijas saņēmēju (-iem), un galvenais mērķis ir, lai nodotā informācija sasniedz gala saņēmējus ar maksimāli mazu informācijas noplūdi. Kā jebkuras prasmes, arī komunikācijas prasmes ir iespējams uzlabot, izzinot komunikācijas zinātni un iemācoties efektīvas komunikācijas pamatus – sniegtajai informācijai ir jābūt strukturētai, lakoniskai, skaidri, saprotami un interesanti pasniegtai, uzturot acu kontaktu ar informācijas uztvērēju, kā arī neaizmirstot par atgriezeniskās saites veidošanu – jautājumu uzdošanas un intereses izveidošanas ceļā.

 

Saskarme starp diviem vai vairāk cilvēkiem ir smalka lieta, jo veiksmīgas saskarsmes rezultātā ir iespējams panākt vēlamo rezultātu un sākotnēji nosprausto mērķu piepildīšanu. Saskarsmes jeb komunikācijas pamatā ir psiholoģija – ja tā tiek izprasta, tad komunikācija starp cilvēkiem būs veiksmīga. Ikvienam cilvēkam nepieciešams piedomāt pie saskarsmes ar apkārtējiem, it īpaši par to ir jādomā uzņēmumu vai nodaļu vadītājiem, cilvēkiem, kas ikdienā strādā ar klientiem. Ir cilvēki, kuri piedzimst jau ar lieliskām komunikācijas prasmēm – viņi ir draudzīgi, komunikabli, atklāti un droši. Tomēr biznesa pasaulē ir nepieciešams apgūt psiholoģijas pamatus, lai netīšām neradītu kādus pārpratumus vai neveiklas situācijas. Ja saskarsmes rezultātā neveidojas veiksmīgas attiecības, tad diemžēl nekāda sadarbība neizdosies.

 

Apgūstot saskarsmes psiholoģijas pamatus un tos pielietojot komunikācijā ar cilvēkiem, ir iespējams sasniegt abām pusēm pieņemamus rezultātus. Darba attiecībās nepietiek tikai ar pienākumu deleģēšanu, saskarmē ar klientiem nepietiek tikai ar savas idejas vai piedāvājumu izteikšanu – ir nepieciešams nodibināt saikni, lai valda savstarpējā uzticība. Saskarsmes psiholoģijas pamatu apgūšana un pielietošana savā ikdienas darbā ļaus izprast ne tikai līdzcilvēkus, bet arī pašiem sevi, veidos profesionālu saskarsmi ikdienas darbā, sniegs iespēju veiksmīgi risināt konfliktus, kā rezultātā uzlabos savu un līdzcilvēku dzīves kvalitāti un savstarpējās attiecības. Attīstot sevī komunikācijas jeb saskarmes spējas, iepazīstoties ar psiholoģijas pamatiem, palīdzēsiet ne tikai sev, bet arī saviem kolēģiem un ģimenes locekļiem dzīvot mierīgākā un sakārtotākā vidē.