Apmācības vadītājiem

 

Uzņēmuma vadītājs, nodaļas vadītājs – tie ir cilvēki, kas ir kā galva, smadzenes un dzinējspēks visai komandai. Vadītājam jāpārzina uzņēmuma darbība, mērķi un vieta tirgū, lai spētu to virzīt pretim panākumiem. Vadītāju raksturo mērķtiecība, izaicinājumu pieņemšana, neatlaidība un nepārtraukta attīstība. Par vadītāju būt nav viegli, it īpaši tad, ja izaicinājums būt par vadītāju ir pirmo reizi, kad sākotnēji liekas, ka tas nebūs pa spēkam. Tomēr ar enerģiju, neatlaidību un ieinteresētību ir iespējams kļūt par lielisku vadītāju, kas būs kolektīva smadzenes un virzītājs, padomdevējs un kritizētājs, kas būs viss viena mērķa labā – ar komandas darbu sasniegt uzņēmuma nospraustos mērķus.

 

Vadītājam nepietiek vien ar skaļu balsi un kareivīgu dabu – tiem ir nepieciešams būt zinošiem un saprast to, uz kurieni ir jāvirzās. Apmācības vadītājiem ir nepieciešamas, lai vadītājs saprastu savu lomu un uzdevumus, pārzinātu savas pilnvaras un apzinātos savu atbildību. Vadītājam ir jāstrādā ne tikai ar esošo personālu, bet arī jāievada darbā jauni darbinieki, jānosaka mērķi, jāprot tos motivēti deliģēt, vadīt darbus un pēc to paveikšanas veikt novērtēšanu. Vadītājs nav tikai komandieris, kas deleģē darbus, bet pats sēž un gaida algas dienu, viņš ir atbildīgs par saviem padotajiem, par to paveiktajiem vai neizdarītajiem uzdevumiem, vadītājs ir savu darbinieku pārstāvis un aizstāvis. Vadītājam ir jāizveido tāda komanda, kas viņam uzticas un ar atdevi veic savus pienākumus. Lai to izdarītu, vadītājam ir jāiemācās sadarboties ar saviem padotajiem, risināt problēmas un pieņemt lēmumus, kas dažkārt nav viegli pieņemami pašam un padotajiem.

 

Vadītājam ir jāspēj vadīt ne tikai komanda un jāpārstāv tā priekšniecībai, bet tam ir jāspēj tikt galā pašam ar sevi, jo būt par vadītāju nav viegli. Stresains un saspringts darbs, lielā atbildība un citu ikdienas darbu vadīšana nav viegls uzdevums, tāpēc vadītājam ir jāmāk plānot savu ikdienas darbu stresa apstākļos, jāspēj paskatīties uz sevi no malas, novērtēt arī savu darbu, jāanalizē savas stiprās un vājās puses, lai pilnveidotu sevi un sniegtu uzņēmumam tikai to labāko, nededzinot sevi no iekšas. Apmācības vadītājiem ir lieliska iespēja pilnveidoties ne tikai iesācējiem, bet arī pieredzējušiem vadītājiem, jo apmācībās tiek izspēlēti praktiski vingrinājumi, iegūtas jaunākās zināšanas, kontaktēšanās un pieredzes apmaiņa ar citiem vadītājiem, kā arī dažādu jaunu ideju un emociju iegūšana. Noteikti nebūs pareizi uzskatīt, ka uzņēmuma vadītājs ir pati pilnība, tas visu prot izdarīt lieliski, jā, lai arī viņš ir lielisks vadītājs, tomēr apmācības nāks par labu ne tikai pašam, bet arī visiem padotajiem, jo nereti vadītāji uzskata sevi par ideāliem, ja jau vada uzņēmumu vai kolektīvu. Tomēr lieliski padotie un izdevies rezultāts būs tikai tad, ja vadītājs spēs nokmplektēt komandu, kas ar atdevi spēs sasniegt 100% rezultātu.