Bērnu aprūpe

 

Bērni – tā ir mūsu nākotne. To, ko ieliksim viņos bērnībā, atspoguļosies tuvākā un tālākā nākotnē viņu uzvedībā un rīcībā. Pēdējos gados arvien vairāk tiek domāts par bērniem, par viņu personību un neatkārtojamību, par to, ka katrs no viņiem ir atšķirīgs. Galvenie bērnu skolotāji ir vecāki, kas tiem cenšas sniegt visu labāko. Tomēr ikviena bērna dzīvē pienāk brīdis, kad tiem ir jāpaplašina sava pasaulīte – vieniem tas notiek ātrāk jau ar bērnu dārza gaitu uzsākšanu, citiem vēlāk – tikai ar sākšanu iet skolā. Pēdējo gadu samilzušo problēmu ar trūkstošajām vietām bērnudārzos, kad rindā uz pirmsskolas izglītības iestādi ir jāgaida vairāki gadi, ir izdevies atrisināt ar valsts līdzfinansētu sertificētu auklīšu pieejamību. Ja agrāk auklīti varēja atļauties vien turīgie iedzīvotāji, tad tagad vecākiem ir iespēja vest savus bērniņus uz dažādiem mājdārziņiem vai pie auklītes uz mājām, kuras pakalpojumus daļēji palīdz apmaksāt valsts un/vai pašvaldība.

 

Lai kļūtu par bērnu aprūpētāju, nepietiek vien ar mīlestību pret bērniem un vēlmi viņus izglītot. Ir nepieciešams iepazīties ar bērnu tiesībām, apgūt bērnu aprūpes pamatus, ko var realizēt speciāli izstrādātās kursu programmās. Bērnu aprūpes pamatus ir jāapgūst ne tikai cilvēkiem, kas vēlas sniegt profesionālas aukles pakalpojumus, bet tie ir arī ļoti noderīgi jaunajiem vecākiem, it īpaši tiem, kas vēlas maksimāli ilgi paši izglītot savus bērnus. Bērnu aprūpes pamatu apgūšana sevī ietver ne tikai ētikas principu, dažādu rotaļu, mūsdienīgu attīstošo metožu, medicīnas pamatu, uztura, bērnu attīstības zināšanas, bet arī savu pakalpojumu sniegšanas likumdošanu un dažādus citus juridiskos aspektus. Tā kā aukle būs tas cilvēks, ar ko bērni pavada lielāko diennakts laiku, auklei ir nepieciešams būt zinošai un daudzpusīgai, lai visiem būtu ne tikai jautras spēles, bet arī tiktu gūtas zināšanas, ko nepieciešams apgūt katrā vecuma posmā.

 

Bērnu aprūpe ir jāsniedz kvalitatīvi, jo aukle ir tas cilvēks, kurš kopā ar vecākiem veido bērna pasauli un zināšanas. Aukle ir atbildīga par bērna dzīvību, veselību un drošību visā ar bērnu kopā būšanas laikā, tāpēc ir būtiski, lai bērna aprūpētājam būtu medicīnas pamatu zināšanas, zināšanas par bērnu veselīgu uzturu un attīstības posmiem katrā vecumā. Šos kursus var apgūt arī paši vecāki paralēli saviem instinktiem, kas ir cilvēkā no dabas. Nereti mūsdienās vecāki vēlas pēc iespējas ilgāk nelaist bērnu uz bērnudārzu, tā vietā izvēlas viņus pieskatīt un izglītot paši. Šādos gadījumos šie bērnu aprūpes kursi būs ļoti vērtīgi, jo ir ļoti svarīgi nekavēt bērna attīstību aiz nezināšanas vai nemācēšanas bērnam iemācīt to, kas viņa konkrētajā vecumā būtu jāiemācās.