Apmācības ar NVA kuponiem

 

Nodarbinātības valsts aģentūra jeb NVA ir valsts iestāde, kas nodarbojas ar bezdarbnieku iekārtošanu darbā – organizē dažādas apmācības un aktivitātes esošās kvalifikācijas celšanai vai jaunu zināšanu apguvei, kā arī sadarbojas ar darba devējiem, piedāvājot brīvas darba vietas. Bezdarbnieka statusa iegūšana nebeidzas ar bezdarbnieka pabalsta noformēšanu, tas noteikti ir grūts laiks, jo naudas samazināšanās un darba zaudēšana ir arī psiholoģiski grūts laiks. Protams, katram savs stāsts ir atšķirīgs, tomēr maz ir tādu cilvēku, kas bezdarbnieka statusu apzināti noformē uz noteiktu laiku, lai atpūstos no vecā darba pirms stājas jaunās darba attiecībās. Lielai daļai bezdarbnieku ir nepieciešama palīdzība no malas, ar ko NVA cenšas tikt galā dažādos veidos.

 

NVA piedāvā bezdarbniekiem saņemt kuponus dažādām apmācībām ārpus NVA telpām – dažādas apmācības iestādes piedāvā apgūt kursus bez maksas – ar NVA kuponiem. Bez darba palikušajam ir ne tikai iespēja iegūt jaunas zināšanas, kas var pasteidzināt iekārtošanos jaunā darbā, bet arī kursu laikā saņemt stipendiju, kas būs lielisks balsts un stimuls – citam tie būs papildus ienākumi ģimenes budžetā, citam tā nosegs ceļa izdevumus, jo ne visiem nokļūšana uz mācību iestādi ir bezmaksas. ESF projekts “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” dod iespēju bezdarbniekiem iesaistīties profesionālās tālākizglītības programmu apguvē, paaugstinot savu kvalifikāciju, kā arī apgūt pavisam jaunu profesiju, kas sniegs iespēju atgriezties darba tirgū, kurā ir mainīgs pieprasījums.

 

Apmācības ar NVA kuponiem 2016.gadā izmantoja vairāk nekā 5200 bezdarbnieku. Nevienam nav noslēpums, ka izglītība, tostarp arī kursi un dažādas apmācības prasa diezgan lielus līdzekļus. It īpaši bezdarbniekiem šī sniegtā iespēja ir jāizmanto, jo apmācības, izmantojot NVA kuponus sniedz ne tikai bezmaksas izglītību, bet arī stipendiju. Pēc kursu apguves cilvēkam ir daudz lielākas iespējas atgriezties darba tirgū. Gados jauni cilvēki ļoti ātri prot pielāgoties un apgūst jaunas nozares, tomēr vecāka gada gājuma darbinieki nereti sastopas ar to, ka viņu pirms vairākiem desmitiem izvēlētā profesija mūsdienās vairs nav aktuāla un vajadzīga, līdz ar to tiek zaudēts darbs. Nodarbinātības valsts aģentūra sniedz iespēju atgriezties darba tirgū ar jaunām zināšanām, kuras var apgūt ar kuponu palīdzību.