CEĻŠ UZ TAVAS IZAUGSMES VIRSOTNI

Pieteikties

Saskarsmes psiholoģija - veiksmes atslēga komunikācijā!

  Dzīve ir veiksmīga saskarsme, tas nozīmē attiecības, kas nodrošina personiskus panākumus, gandarījumu un labu pašsajūtu privātajā dzīvē, kā arī darba vidē, komunikācijā ar kolēģiem un klientiem. Veiksme dzīvē ir zināšanu un prasmju precīzs pielietojums.

Semināra mērķis: veidot pozitīvu, uz rezultātu orientētu saskarsmi,palīdzēt saprast pašiem sevi, savus partnerus, klientus un kolēģus, kā arī pielietot zināšanas praktiski, lai gūtu personiskos panākumus un gandarījumu savstarpējās attiecībās.

Mērķauditorija: sekretāri, biroja vadītāji, personāla speciālisti un vadītāji, uzņēmumu vadītāji, ikviens interesents, kurš ikdienas darbā saskaras, strādā un komunicē ar cilvēkiem – pozitīva un efektīva saskarsme ir puse no veiksmes!

Programmas saturs:

1)Pozitīvas saskarsmes nozīme uzņēmumā, komandā

2)Saskarsmes būtība un ar to saistītās pazīmes

3)Saskarsmes definīcija, raksturojums, analīze

4)Saskarsmes procesa raksturojums - uztveres mehānismi

5)Efektīva saskarsme

6)Ķermeņa valodas nozīme saskarsmē

7)Verbālā un neverbālā komunikācija - žesti, pozas, mīmika, u.c.

8)Pirmais iespaids, un tā nozīme komunikācijā

9)Kontakta cikls

10)Kā pareizi izteikt kritiku - neaizvainojot personu

11)Saskarsme komandas darbā un līderība

12)Konfliktu regulējoša saskarsme

Pēc semināra dalībnieki saņems sertifikātu, kurš apliecinās Jūsu apgūtās prasmes un iemaņas

Semināra norises datums:

Semināra ilgums: 7 stundas (10.00 – 17.00)

Semināra norises vieta: Valsts administrācijas skola, Raiņa bulvārī 4, Rīgā

Semināra dalības maksa: 100 EUR

         *Semināra dalības maksā iekļauti izdales materiāli, kafijas pauze un pusdienas

 

Pieteikties

Meklēšana