CEĻŠ UZ TAVAS IZAUGSMES VIRSOTNI

 

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde Skalas

no 23.decembra līdz 13.janvārim dodas svētku brīvdienās un būs slēgta!

        Tiekamies 2017.gada 14.janvārī!

 

 SEMINĀRI UN KURSI

Datums

Semināra/kursu nosaukums

sekretare 43406301

 

no 14.janvāra,

 

sestdienās

 

no 9:00 līdz 15:00

(4 nodarbības)

 

Biroja vadītāju kursi

 

biroja darba organizēšana,

sekretāra kompetences,

dokumentu pārvaldība, arhivēšana.

Lietišķā etiķete un saskarsme

 

 

HRM

 

 

 

no 14.janvāra

 

sestdienās

 

 no 09:00 -15:00

5 nodarbības

 

 

Personāla speciālistu kursi

 

Darba tiesiskās attiecības,

personāla dokumentu pārvaldība, 

personāla vadības politika un stratēģija,

personāla atlase, darba interviju vadītprasme

 novērtēšana un motivēšana

 

        KPI - progresīva pieeja personāla       motivēšanai

 

etikete

 

14.janvārī

 

sestdienā

 

no 09:00-15:00

 

Seminārs

 

Lietišķā etiķete un komunikācija

veiksmīgai sevis prezentēšanai

un saskarsmei biznesa vidē 

 

 

No 15.janvāra,

 

svētdienās

 

no 9:00 līdz15:40

 (8 nodarbības)

 

Grāmatvedības kursi

  

Bilancspējīgs grāmatvedis

bez priekšzināšanām

+ ZALKTIS grāmatvedības uzskaites programma

 

25149 82e42cb1d9

 

no 18.janvāra, 

pirmdienās un trešdienās

 

no 18:00 - 21.00

(20 nodarbības)

 

 

Interjera dizaina kursi

 

sākums profesionālai karjerai, amatieriem un hobijam

 

problēmas

 

 

18.janvārī

 

trešdienā

 

no 10:00-17:00

 

 

Meistarklase

 

Profesionāla klientu apkalpošana - problēmsituāciju risināšana

 

vadīsanas pamati

 

 

18.janvārī

 

trešdienā

 

no 12:00-18:00

 

 

Vienas dienas seminārs

 

 

Vadīšanas pamati

 

 

No 19.janvāra,

 

otrdienās un ceturtdienās

 

no 18:00 līdz 21:00

 (18 nodarbības)

 

Grāmatvedības kursi

  

Bilancspējīgs grāmatvedis

bez priekšzināšanām

+ ZALKTIS grāmatvedības uzskaites programma

 


personāla atlase

 

 

19.janvārī

 

no 11:00 - 17:00

 

 

 SEMINĀRS

Personāla un uzņēmumu, struktūrvienību vadītājiem un speciālistiem, kuri atlasa personālu

Mērķtiecīga personāla atlase un progresīva darba intervija

produktivitate

 

No 20.janvāra 

  

 trešdienās un piektdienās 

no 18:00 - 21:00

 

(6 nodarbības)

 

Kurss jaunajiem vadītājiem, vecākajiem speciālistiem:

VADĪTĀJU SKOLA

 

 

arhivs5

 

 

21.janvārī

 

sestdienā

 

no 09:00-15:00

 

 

 

Vienas dienas seminārs

 

      Personāla dokumentu pārvaldība

 

 

Laika menedžments2

 

 

24.janvārī

 

otrdienā

 

no 12:00-17:00

 

SEMINĀRS

 

 Efektīva laika plānošana un stresa menedžments

 

Vadītājiem un speciālistiem - efektīvākai laika plānošanai un stresoru izskaušanai

 

Motivācija

 

24.janvārī

 

no 12:00-18:00

 

Seminārs gudriem vadītājiem

 

Aktuālās motivēšanas metodes

 

Uzziniet kā atšķirīgi motivēt dažāda līmeņa speciālistus un vadītājus

 

Projekta vadības ietvars

 

25.janvārī

 

trešdienā

 

no 12:00-18:00

 

Seminārs

 

 

Projektu vadības pamati

 

STATUTI

 

25.janvārī

 

trešdienā

 

no 10:00-17:00

 

Praktiskais seminārs

 

Biedrībām:

 

Saimnieciskās darbības uzskaite, grāmatvedības kārtošana un Namu apsaimniekošana

 

HR English

 

no 25.janvāra

 

pirmdienās

un trešdienās

 

 no 18:00 - 21:00

10 nodarbības

 

Angļu valoda

 

personāla vadības speciālistiem

 

Konkurētspējīgiem speciālistiem

 

25149 82e42cb1d9

 

no 19.februāra

svētdienās

no 10:00 - 16:00

(10 nodarbības)

 

Interjera dizaina kursi

 

sākums profesionālai karjerai, amatieriem un hobijam

 

 

no 25.februāra

 

sestdienās

 

no 9:00 līdz 15:40

(8 nodarbības)

 

Grāmatvedības kursi 

  „Bilancspējīgs grāmatvedis”

bez priekšzināšanām

+ ZALKTIS grāmatvedības uzskaites programma

 -

Meklēšana